• (0472) 64-10-00
 • public@csbc.edu.ua

науково-практичні конференції

Мета: висвітлення актуальних питань розвитку економіки, освіти та технологій в умовах трансформації глобального простору в Україні і світі; імплементація міжнародного досвіду формування сприятливого середовища розвитку економіки, освіти та технологій у вітчизняну практику; узагальнення національного досвіду імператив розвитку економіки, освіти та технологій; окреслення напрямів розвитку міжнародного економічного співробітництва; встановлення контактів між представниками вітчизняної і зарубіжної науки.

Дискусійні платформи конференції:
1. Розвиток економіки в умовах геополітичних та геоекономічних зрушень.
2. Основні детермінанти розвитку освіти в умовах глобалізації.
3.Інформаційні системи та технології в глобальному вимірі.
4. Європейський вектор розвитку економіки, освіти та технологій.

Форма участі: очна та заочна.

Адреса: м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 243, Черкаський державний бізнес-коледж. Проїзд тр. 2,7А, маршрутним автобусом 5, 24, 30, 31, 115 до зупинки «Банківська академія». Заїзд учасників та реєстрація – 16 жовтня з 09.00 до 10.00. Початок конференції – 16 жовтня о 10.00.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Реєстрація на конференцію здійснюється он-лайн за посиланням до 1 жовтня 2019 р.

Матеріали конференції необхідно надіслати до 1 жовтня 2019 р. на електронну пошту: konfcsbc@gmail.com.

Співголова - Куклін Олег Володимирович, професор, доктор економічних наук, кандидат педагогічних наук, директор Черкаського державного бізнес-коледжу, член Наглядової Ради Агенції регіонального розвитку Черкаської області, проектний менеджер Програми малих грантів громадської дипломатіїуряду США – «Освіта» в України
Співголова Дьякон Роман Ігорович, академік, професор, доктор інженерних наук, президент Вищої школи менеджменту інформаційних систем, м. Рига, Латвія
Співголова Карманнік Роман Володимирович, директор Департаменту регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації, Україна
  Члени оргкомітету:
 • Азьмук Надія Анатоліївна, кандидат економічних наук, заступник директора Черкаського державного бізнес-коледжу, член Регіональної ради підприємців Черкаської області.
 • Дьякон Деніс, доктор економічних наук, професор Вищої школи менеджменту інформаційних систем, м. Рига, Латвія
 • Верденхофа Ольга, доктор економічних наук, асоційований професор Вищої школи менеджменту інформаційних систем, м. Рига, Латвія
 • Каленюк Ірина Сергіївна, доктор економічних наук, професор, директор НДІ економічного розвитку ДВНЗ "Київський національний економічний університет»
 • Пустовійт Роберт Фрідріхович, доктор економічних наук, професор кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Черкаського державного бізнес-коледжу.
 • Захарова Марія В'ячеславівна, доцент, кандидат технічних наук, Черкаський державний бізнес-коледж
Секретар оргкомітету Гмиря Вікторія Петрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Черкаський державний бізнес-коледж
Адреса й контакти оргкомітету конференції: м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 243, Черкаський державний бізнес-коледж; електронна адреса: konfcsbc@gmail.com.
16 жовтня 2019 р.
Вітальне слово організаторів та гостей конференції
 • 10.00-10.10 Вступне слово. Куклін Олег Володимирович, професор, доктор економічних наук, к.пед.н., директор Черкаського державного бізнес-коледжу, Україна
 • 10.10-10.30 Вітальне слово. Карманнік Роман Володимирович, директор Департаменту регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації, Україна
  Romans Djakons, Academician, Professor, Dr.sc.ing, ISMA President
 • Пленарне засідання. Модератор: к.е.н., Азьмук Надія Анатоліївна
 • 10.30-10.50 Romans Djakons, Academician, Professor, Dr.sc.ing, ISMA President «Investments and reforms in higher education the basic of the region`s competitiveness»
 • 10.50-11.10 Ірина Каленюк, проф., д.е.н., директор науково-дослідного інституту економічного розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» «Розвиток дослідницької функції вищої освіти у ХХІ ст.»
 • 11.10-11.30 Роберт Пустовійт, проф, д.е.н., Черкаський державний бізнесколедж «Вплив інституційних чинників на економічне зростання»
 • 11.30-12.00 Кафе-пауза
 • 12.00-12.20 Володимир Липов, проф., д.е.н., Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця «Глобалізація та еволюція культурних засад вищої освіти»
 • 12.20-12.40 Станіслава Пасєка, проф., д.е.н., Черкаський національний університет, ім. Б. Хмельницького, Марина Семикіна, проф., д.е.н., ЦНТУ, м. Кропивницький, «Формування конкурентоспроможних фахівців як детермінанта розвитку освіти у умовах глобалізації»
 • 12.40-13.00 Євген Васильчук, д.політ. наук, Черкаський державний бізнесколедж «Еміграція молоді за кордон: проблеми, загрози, шляхи вирішення»
 • 13.00 -13.20 Sandra Plota, director, Latvian College of Culture at the Latvian Academy of Culture «Digital competencies and creativity as the driving force of global competitiveness»
 • 13.20-13.40 Олег Куклін, проф., д.е.н., Директор Черкаського державного бізнес-коледжу «Проблеми стратегічного розвитку регіональних закладів вищої освіти»
 • 13.40-14.00 Кафе-пауза
 • Платформа 1. РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ТА ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ЗРУШЕНЬ
  16 жовтня 2019, 14.00-17.00
  17 жовтня 2019 р., 10.00-12.00
  Модератор: проф., д.е.н., Пустовійт Р.Ф.
 • Азьмук Н.А. к.е.н., заступник директора ЧДБК, «Cоціально-трудова сфера: цифрові глобальні виклики та можливості»
 • Ватаманюк О., д.е.н, проф., Львівський національний університет ім. І.Франка «Про деякі сучасні підходи до оцінювання ефективності монетарної політики»
 • Honcharenko Iryna., Doctor of Science in Public Administration, Professor, Cherkasy State Technological University «Modern essence and components of state financial security»
 • Морозов Р.В., д. е.н., проф.., Херсонський державний аграрний університет «Розвиток рисівництва в Україні: теоретичні аспекти»
 • Tanklevska N. D.Sc. (Economics), Professor, Kherson State AgrarianUniversity «Modern financial instruments for the impact on the development of business entities»
 • Berezina O., PhD (Economics), Professor, Cherkasy State Technological University «Globalization, localization and decentralization as the main multidirectional processes that impact on the development of modern economy»
 • Бойко В.О., к.с.-г.н., доцент, Бойко Л.О. к.е.н, доцент, Херсонський державний аграрний університет «Пріоритети розвитку органічного виробництва в аграрній сфері економіки»
 • Bekzod Halilov, PhD student, Jevgenija Dehtjare, Dr.oec., ISMA University, Latvia «Strategies to Promote the Tourism Image of Uzbekistan»
 • Власюк С., к.е.н, доцент, Цимбалюк Ю.А. к.е.н., доцент, Холявіцька К.С., магістр, Уманський національний університет садівництва«Стан та основні напрямки розвитку екологічного маркетингу в Україні»
 • Гмиря В.П., к.е.н., доцент, Черкаський державний бізнес-коледж «Особливості оцінки заставного майна в аграрномусекторі» Гриліцька А., к.е.н., доцент, Черкаський державний бізнес-коледж «Впровадження МСФЗ в Україні»
 • Гунько В.І., к.е.н., доц., СШ №9, м. Черкаси «Основні аспекти формування шерингової економіки в сучасних умовах»
 • Dernova I., к.е.н., PhD (Economics), Cherkasy State Business-College «An assessment of openness of the national economy»
 • Здір В.А., к.е.н., завідувач кафедри обліку та фінансів, ЧДБК «Шерінгова економіка: сучасний стан та тенденції її розвитку»
 • Kryvoruchko. M, PhD (Economics), Cherkasy State Business-College «The kleptocratic economy as an institutional challenge for european integration»
 • Петрова О., к.е.н, доцент, Херсонський державний аграрний університет «Аналіз тенденцій розвитку продовольчих торговельних мереж в Україні»
 • Скорик М., к.е.н., доцент, Університет державної фіскальної служби України «Основні пріоритети економічного розвитку України в контексті геополітичних тенденцій»
 • Обривкіна Т. . к.е.н., доцент, Університет державної фіскальної служби України «Захист права інтелектуальної власності в умовах євроінтеграції»
 • Фімяр С.В., к.е.н., доцент, ЧФ ПВНЗ «Європейський університет» «Динаміка структури світового ринку енергоресурсів»
 • Хлєбнікова Н.Б., к.т.н., Черкаський державний бізнес-коледж «Маркетинговий аудит: проблеми термінології та практичного застосування»
 • Marina Celika, PhD student, Julija Galkina, PhD student, Law Lecture, Žanna Kļeščevņikova, Vice-Rector, Law lecture, ISMA University «Problems of improving the market mechanisms to regulate educational services»
 • Гнатюк О., аспірант, ПВНЗ «Європейський університет» «Оцінка рівня еколого-економічної безпеки підприємств: підходи та особливості»
 • Melnyk O., doctoral student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman «Development of the theory of formation of the fundamental value of the enterprise»
 • Yarmolenko V, PhD student, Kherson State Agrarian University «Agriculture: state, problems and prospects»
 • Боровик Т.М., ст. викладач, Руденко А.Ю., ст. викладач Черкаський державний бізнес-коледж «Вимоги ринку праці до фахівця в умовах глобалізації»
 • Волощенко О., ст. викл, Руденко А., ст. викл., Черкаський державний бізнесколедж «Методика «CASE STUDY» як основний елемент практичної підготовки фахівців сфери маркетингу»
 • Коваленко Н.О., к.пед.наук, доцент Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький < b>«Макродисбаланси – як елемент перешкоди евроінтеграції України»
 • Лядовська Т., магістр, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький «Напрями вдосконалення кадрової політики підприємства в євроінтеграційних умовах»
 • Лазарєва О.В., д.е.н., доцент, Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв, Україна) «Професійна підготовка землевпорядних кадрів для системи управління земельними ресурсами»
 • Субочев О.В.,канд. екон. наук, доц. кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ «Слабкі та сильні сторони доктрини ісламських фінансів»
 • Юркевич О.М.,канд. екон. наук, доц. кафедри інвестиційної діяльності, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ «Можливості та загрози доктрини ісламських фінансів»
 • Тяжкороб Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування ЛННІ ДВНЗ Університет банківської справи м. Львів, Україна «Інвестиційна складова стратегії просторового розвитку регіонів україни в умовах інноватизації»
 • Olga Zavydivska, PhD in Economics, Associated Professor Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyi, Lviv city, Ukraine «Assessment center: the essence, components and practice of using in Ukraine»
 • Максименко Наталія кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та правого регулювання авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький, Україна «Організація ринку земель сільськогосподарського призначення»
 • Гонтарук Ярослав Вікторович асистент кафедри аграрного менеджменту Вінницький національний аграрний університет (м. Вінниця) «Розвиток кооперації в сільському господарстві, як напрям досягнення енергетичної незалежності»
 • Фурман Ірина Володимирівна к.е.н., доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницький національний аграрний університет (м. Вінниця) «Основні проблеми розвитку бурякоцукрового виробництва в Україні та шляхи їх подолання»
 • Уляна Гузар кандидат економічних наук, доцент Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Львів, Україна «Особливості формування ефективної команди на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу»
 • Платформа 2. ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  16 жовтня 2019, 14.00-17.00
  17 жовтня 2019 р., 10.00-12.00
  Модератор: д.політ. наук Васильчук Є.В.
 • Шкіца Л., докт. техн. наук, проф., Корнута В., канд. техн. наук, доц., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, «Шляхи активізації інноваційної діяльності у закладах вищої освіти»
 • Обрусна С.Ю., д.ю.н., доцент, ЧНУ ім. Б. Хмельницького «Окремі проблеми викладання правових дисциплін для неюридичних спеціальностей»
 • Артеменко О., к.ю.н., Національний університет біоресурсів та природокористування «Інформаційна війна як глобальне явище»
 • Боліла С., к.с.-г.н., доцент, Кириченко Н., к.е.н, доцент, Херсонський державний аграрний університет «Інноваційні підходи навчання в світлі глобалізаційних процесів в умовах цифрової трансформації суспільства»
 • Ivanova I., PhD (Pedagogy), associate professor , Cherkasy State BusinessCollege «Promoting Professional Culturological Dimensions in the Process of Foreign Language Learning and Teaching»
 • Іванова Л., к.пед.н., доцент, Рівненський державний гуманітарний університет, Україна «Художня своєрідність поезії Ліни Костенко як засіб активізації літературної діяльності молодших школярів»
 • Князька Л., к.ю.н., Національний університет біоресурсів та природокористування «Сучасний стан реформування вищих закладів освіти в Україні»
 • Кузнецова Н.Б., к.е.н., завідувач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Черкаський державний бізнес-коледж «Розвиток освіти в умовах глобальних трансформацій: виклики та небезпеки»
 • Куксенко С.І., к.іст. наук, Черкаський державний бізнес-коледж «Освіта як важливий фактор утвердження європейських демократичних цінностей»
 • Movchan L,. PhD (Pedagogy), associate professor, Minicipal Higher Educational Institution “Vinnytisa Humanitarian Pedagogical College” «Designing Syllabi for Foreign Languages Incorporating Interdisciplinary Links»
 • Підласий А.І., к.пед.н., доцент, Черкаський державний бізнес-коледж «Моделювання навчання для побудови експертних систем» Potapenko L., PhD (Philology), Cherkasy Educational and Scientific Institute of the State Higher Educational Institution “University of Banking «Languages in the Context of Globalization»
 • Стеблюк Н., к.е.н., доцент, Богданович А., магістр, Дніпровський державний технічний університет «Оцінка зовнішнього середовища закладів вищої освіти»
 • Улютіна О., к.ю.н., Національний університет біоресурсів та природокристування «Сучасні правові детермінанти розвитку вищої освіти в Україні»
 • Жуган Н.А., викладач, Черкаський державний бізнес-коледж «Комунікація як важлива складова освітнього процесу в умовах глобалізації»
 • Чернуха Т., аспірант, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, «Специфіка інституціональних блоків системи вищої освіти України»
 • Полиця Тетяна, к.філол.н.; Саіда Абу Снейне Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Вінниця, Україна, Палестина «Функціонально-комунікативний підхід у навчанні студентів-іноземців української мови»
 • Платформа 3. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТАТЕХНОЛОГІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ
  16 жовтня 2019, 14.00-17.00
  17 жовтня 2019 р., 10.00-12.00
  Модератор: к.т.н. доцент Захарова М.В
 • Стеблянко П., д. фіз-мат. наук, проф., Дзюба В., ст. викладач, аспірант, ЧНУ ім. Б. Хмельницького «Використання математичного моделювання технологічних процесів на основі ітераційних методів»
 • Москаленко С.І., д.ю.н., Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький «Перспективи інформаційного забезпечення цивільної авіації в Україні»
 • Бурмістров С.В., к.т.н. Черкаський державний бізнес-коледж «Фрактальний комп’ютер як один із варіантів суперкомп’ютерів»
 • Василевич Ю., к.і.н., доцент, Миколаївський національний університет ім. В. Сухомлинського «Небезпеки особистості та суспільства в сучасному інформаційному просторі»
 • Dehtjare Jevgenija, Dr.oec., Alexander Galkin, ISMA MBA student, Victoriia Ryaschenko, Dr.oec, ISMA University «Communication in Banking Sector»
 • Дейнега М., к.ю.н., доцент, Національний університет біоресурсів та природокристування «Еволюція наукових поглядів на взаємодію суспільства і природи»
 • Victoriia Ryaschenko Dr.oec, Dehtjare Jevgenija, Dr.oec., Valent?na Djakona Dr.sc.admin, Evgeny Pikalov, MBA student, ISMA University «Оценка кредитоспособности заемщика инвестиционного кредита»
 • Захарова М.В., к.тех.н., Черкаський державний бізнес-коледж «Адаптивний підхід до побудови захищених інформаційних систем»
 • Качур В., к.ю.н., доцент, Національний університет біоресурсів та природокористування «Використання інформаційних технологій у забезпеченні дистанційного навчання (на прикладі Національного університету біоресурсів і природокористування України)»
 • Копытов Р., Dr.Sc.ing., профессор, Кельсина Д., ISMA University «Сопровождающие организацию лояльные структуры»
 • Копытов Р., Dr.Sc.ing., профессор, Казина И., ISMA University «Самонастраивающиеся алгоритмы метасистемы»
 • Копытов Р., Dr.Sc.ing., профессор, Акимов Г, Амадгельдиев А, Ситников П., ISMA University «Разработка требований, предъявляемых к полномасштабной диагностике бизнеса»
 • Спіркіна О. к.і.н., Черкаський інститут пожежної безпекиім. героїв Чорноболя «Щодо історії виникнення терміну «ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА» як засобу підкорення населення країни волі країни-переможця»
 • Хотунов В.І., к.пед.н., Черкаський державний бізнес-коледж «Щодо питання використання автоматизованого тестування на всіх етапах розробки програмного продукту»
 • Видриган А. викладач, Черкаський державний бізнес-коледж «Особливості захисту інформаційних систем в галузі освіти»
 • Марченко С., викладач, Черкаський державний бізнес-коледж «Перспективи інструментів та підходів до розробки мобільних додатків»
 • Смирнова С.М., к. геол.н., доц., Чорноморський національний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна, Смирнов В.М., к. геол.н., доц., Чорноморський національний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна «Активізація участі студентів-землевпорядників у науково-дослідній роботі засобами інформаційно-комунікаційних технологій»
 • 17 жовтня 2019 р., 12.00-13.00
  Підведення підсумків конференції