• (0472) 64-10-00
  • public@csbc.edu.ua

AD Scientific Index (Alper-Doger Scientific Index) забезпечує рейтингування науковців, аналізуючи та узагальнюючи їх наукову продуктивність та додану вартість наукової продуктивності. Крім того, індекс дає можливість ранжувати заклади освіти на основі наукових характеристик афілійованих вчених.

AD Scientific Index розроблений професором, доктором Муратом АЛПЕРОМ і доктором Джиханом ДЬОГЕРОМ. Він визначається на основі загальних значень індексу i10 та його значень за останні 6 років, значень h-індексу та показників цитування в Google Scholar. Також при ранжуванні використовується відношення значень вищезазначених індексів за останні 6 років до загального значення за весь період досліджень.

AD Scientific Index рейтингує університети за єдиним параметром - кількістю «Цінних і продуктивних науковців», які працюють у конкретному закладі освіти. Цей параметр розраховується з використанням сумарних значень h-індексу та i10-індексу разом із кількістю цитувань, а також сумарних значень h-індексу та i10-індексу за останні 6 років разом із кількістю отриманих цитат афілійованих вчених.

Станом на 15 січня 2023 року в ранжуванні взяли участь 1 274 011 вчених з 19 538 університетів та 216 країн.

Рейтинг найкращих університетів за «AD Scientific Index» не лише перераховує сфери, де університет є найкращим або має можливості для вдосконалення, але й відображає результати наукової політики закладу. Він висвітлює можливості закладів освіти залучати вчених та заохочувати їх наукову роботу.

З рейтингом можна ознайомитися на сайті

Аналіз позицій ЧДБК в рейтингу AD Scientific Index – 2023

ЧДБК – єдиний серед коледжів Україні входить до світового рейтингу закладів освіти «World University / Institution Rankings». В рейтингу 2023 року Бізнес-коледж зайняв 141 місце серед 151 закладу освіти України, що включені до рейтингу.

Рейтинг навчальних базується на значеннях індексу Гірша, i10-індексу та загальна кількості цитувань науковців ЗВО, профіль яких є в Google Scholar.

Найбільш успішним дослідником серед науково-педагогічних працівників коледжів України, як і в минулому році, є директор ЧДБК, професор Олег КУКЛІН з показниками h-індекс - 11, i10-індекс - 12, загальна кількість цитувань – 449.

При побудові рейтингу цього року враховувалися профілі в Google Scholar 23 викладачів коледжу, що на 6 осіб перевищує показник минулого року.

Аналіз позицій ЧДБК в рейтингу AD Scientific Index – 2022

ЧДБК – єдиний коледж України, що увійшов до світового рейтингу ЗВО «Top Universities Rankings 2022». Рейтингування навчальних закладів базувалося на значеннях індексу Гірша, i10- індексу та загальної кількості цитувань науковців ЗВО, профіль яких є в Google Scholar. При ранжуванні враховувалися також профілі в Google Scholar 17 викладачів коледжу.

Найбільш успішним дослідником серед науково-педагогічних працівників коледжів України є директор ЧДБК, професор Олег КУКЛІН з показниками h-індекс - 10, i10-індекс - 11, загальна кількість цитувань – 435.

.