• (0472) 64-10-00
 • public@csbc.edu.ua

науково-практичні конференції

Шановні науковці, викладачі, представники науково-дослідних і проєктних організацій, представники органів влади, громадських організацій та комерційних структур, запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, освіта, технології в контексті глобальних викликів», яка відбудеться 23-24 вересня 2021 р. на базі Черкаського державного бізнес-коледжу.
  Дискусійні платформи конференції:
 1. Цифровізація національної економіки: концептуальні засади, вектори розвитку.
 2. Вплив та наслідки вірусної дисфункції на інституційний та соціально-економічний розвиток регіону.
 3. Підприємництво в Україні: виклики та перспективи розвитку.
 4. Фінансово-облікове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання.
 5. Основні детермінанти розвитку освіти в умовах глобалізації.
 6. Інформаційні системи та технології в глобальному вимірі.
 7. Правове регулювання суспільних відносин в умовах економічного розвитку державності.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Форма участі у конференції – дистанційна.

Участь в конференції та публікація тез – безкоштовна

Умови участі у конференції

Тези доповідей та заявку учасники надсилають до 19 вересня 2021 р. на електронну адресу: konfcsbc@ukr.net. Деталі в інформаційному листі.

Координатор конференції – Дернова Ірина Анатоліївна

Сподіваємося на плідну співпрацю!
Співголова - Куклін Олег Володимирович, професор, доктор економічних наук, кандидат педагогічних наук, директор Черкаського державного бізнес-коледжу, член Наглядової Ради Агенції регіонального розвитку Черкаської області, проектний менеджер Програми малих грантів громадської дипломатіїуряду США – «Освіта» в України
Співголова Дьякон Роман Ігорович, академік, професор, доктор інженерних наук, президент Вищої школи менеджменту інформаційних систем, м. Рига, Латвія
  Члени оргкомітету:
 • АЗЬМУК Надія, доцент, д-р екон. наук, заступник директора з навчально-методичної роботи Черкаського державного бізнес-коледжу, голова оргкомітету;
 • ГОПЕЄНКО Віктор, професор, д-р інженерн. наук, проректор з наукової роботи Вищої школи менеджменту інформаційних систем, м. Рига, Латвія;
 • КОПИТОВ Ростислав – професор, д-р інженерн. наук, Вища школа менеджменту інформаційних систем, м. Рига, Латвія;
 • КВАСНИЦЬКА Раїса – д-р екон. наук, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету;
 • НЕСТЕРЧУК Юлія – професор, д-р екон. наук, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, декан факультету економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва;
 • ТАНКЛЕВСЬКА Наталія – професор, д-р екон. наук, завідувач кафедри економіки та фінансів Херсонського державного аграрно-економічного університету;
 • АЛІГАРІЄВ Олімхон – доцент, канд. екон. наук начальник відділу підготовки науково-педагогічних кадрів Вищої школи бізнесу і підприємництва при Міністерстві економічного розвитку і скорочення бідності, м. Ташкент, Узбекистан;
 • ГРИГОРОЙ Лілія – асоційований професор, канд. екон. наук, декан бухгалтерського факультету Академії економічних наук Молдови, м. Кишинів, Молдова;
 • КУРБОНОВ Хайрілла – доцент, канд. екон. наук, завідувач кафедри фінансів Ташкентського державного економічного університету, м. Ташкент,Узбекистан;
 • БАБІЙ Максим – директор Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України;
 • ДЕРНОВА Ірина – канд. екон. наук, завідувач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Черкаського державного бізнес-коледжу;
 • БОРОВИК Тетяна – відповідальний секретар.
Адреса й контакти оргкомітету конференції: м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 243, Черкаський державний бізнес-коледж; електронна адреса: konfcsbc@ukr.net.
23 вересня 2021 р.
Вітальне слово організаторів та гостей конференції
 • 10.00-10.10 Вступне слово. Куклін Олег Володимирович, професор, доктор економічних наук, к.пед.н., директор Черкаського державного бізнес-коледжу, Україна
 • 10.10-10.20 Вітальне слово.ТКАЧЕНКО Валентина, начальник відділу вищої, професійно-технічної освіти та фінансового забезпечення управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації
 • Пленарне засідання. Модератор: к.е.н., Азьмук Надія Анатоліївна
 • 10.20-10.40 ВАТАМАНЮК Остап, д-р.екон.наук., Львівський національний університет імені Івана Франка
  Тема виступу: Посилення зв'язку освітніх програм з практикою як важлива вимога сьогодення
 • 10.40-11.00 ДЬЯКОН Роман, академік, професор, доктор інженерних наук, президент Вищої школи менеджменту інформаційних систем, м. Рига, Латвія, КОПИТОВ Ростислав, професор, доктор інженерних наук, президент Вищої школи менеджменту інформаційних систем, м. Рига, Латвія
  Тема виступу: Построение алгоритмов лояльного сопровождения образовательных организаций
 • 11.00-11.20 ПУСТОВІЙТ Роберт, професор, Черкаський державний бізнес-коледж
  Тема виступу: Інституційна та вірусна дисфункції – вступ до проблеми
 • 11.20-11.40 ПОПОВА Ольга, д-р.екон.наук, професор, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
  Тема виступу:Вимоги ЄС до безпечності та якості агропродовольства
 • 11.40-12.00 КОЛОМОЄЦЬ Олександр, канд. юрид.наук, доцент, Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
  Тема виступу:Проблеми забезпечення безпеки навчальних закладів системи освіти в Україні в умовах ведення гібридної війни
 • 12.00-12.20 ВАСИЛЬЧУК Євгеній, д-р. політ. наук, Черкаський державний бізнес-коледж
  Тема виступу:Перспективи розроблення законодавства у частині розширення діагностичних та упереджувально-профілактичних можливостей правоохоронних органів щодо запобігання виявам політичного радикалізму в Україні
 • 12.40-13.00 ДЕЙНЕГА Олександр, д-р.екон.наук, професор, ДЕЙНЕГА Інна, д-р.екон.наук, професор, Рівненський державний гуманітарний університет
  Тема виступу:Логістика як фактор підвищення ефективності діяльності закладу охорони здоров’я
 • 13.00-13.20 ГАРКАВИЙ Костянтин, директор КНП «Черкаський обласний психоневрологічний диспансер Черкаської обласної ради»
  Тема виступу:Особливості пандемії COVID-19 та психологічні ознаки її наслідків
 • 13.20-13.40 МУХІНА Ірина,канд. екон. наук, доцент, Херсонський державний аграрно-економічний університет
  Тема виступу:Агробізнес України: особливості соціальних процесів
 • 13.40-14.00 ПЕТКОВА Леся,д-р. екон. наук, професор, Черкаський державний технологічний університет
  Тема виступу:Регіональний розвиток в умовах глобальних викликів