• (0472) 64-10-00
 • public@csbc.edu.ua

КОНФЕРЕНЦІЇ та наукові дослідження

Шановні науковці, викладачі, представники науково-дослідних і проєктних організацій, представники органів влади, громадських організацій та комерційних структур, запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, освіта, технології в контексті глобальних викликів», яка відбудеться 23-24 вересня 2021 р. на базі Черкаського державного бізнес-коледжу.
  Дискусійні платформи конференції:
 1. Цифровізація національної економіки: концептуальні засади, вектори розвитку.
 2. Вплив та наслідки вірусної дисфункції на інституційний та соціально-економічний розвиток регіону.
 3. Підприємництво в Україні: виклики та перспективи розвитку.
 4. Фінансово-облікове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання.
 5. Основні детермінанти розвитку освіти в умовах глобалізації.
 6. Інформаційні системи та технології в глобальному вимірі.
 7. Правове регулювання суспільних відносин в умовах економічного розвитку державності.

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська.

Форма участі у конференції – дистанційна.

Участь в конференції та публікація тез – безкоштовна

Умови участі у конференції

Тези доповідей та заявку учасники надсилають до 19 вересня 2021 р. на електронну адресу: konfcsbc@ukr.net. Деталі в інформаційному листі.

Координатор конференції – Дернова Ірина Анатоліївна

Сподіваємося на плідну співпрацю!
Голова - Куклін Олег Володимирович, професор, доктор економічних наук, кандидат педагогічних наук, директор Черкаського державного бізнес-коледжу, член Наглядової Ради Агенції регіонального розвитку Черкаської області, проектний менеджер Програми малих грантів громадської дипломатіїуряду США – «Освіта» в України
Співголова Дьякон Роман Ігорович, академік, професор, доктор інженерних наук, президент Вищої школи менеджменту інформаційних систем, м. Рига, Латвія
  Члени оргкомітету:
 • АЗЬМУК Надія, доцент, д-р екон. наук, заступник директора з навчально-методичної роботи Черкаського державного бізнес-коледжу, голова оргкомітету;
 • ГОПЕЄНКО Віктор, професор, д-р інженерн. наук, проректор з наукової роботи Вищої школи менеджменту інформаційних систем, м. Рига, Латвія;
 • КАЛЕНЮК Ірина, професор, д-р екон. наук, головний науковий співробітник науково-дослідного інституту економічного розвитку ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;
 • КВАСНИЦЬКА Раїса – д-р екон. наук, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету;
 • КРАЄВСЬКИЙ Володимир – професор, д-р екон. наук, директор Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту Університету державної фіскальної служби України;
 • НЕСТЕРЧУК Юлія – професор, д-р екон. наук, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, декан факультету економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва;
 • ТАНКЛЕВСЬКА Наталія – професор, д-р екон. наук, завідувач кафедри економіки та фінансів Херсонського державного аграрно-економічного університету;
 • АМАНЖОЛОВА Ботагоз – асоційований професор, к. юрид. наук, професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Карагандинського університету ім. академіка Е.А. Букетова, м. Караганда, Казахстан;
 • АЛІГАРІЄВ Олімхон – доцент, канд. екон. наук начальник відділу підготовки науково-педагогічних кадрів Вищої школи бізнесу і підприємництва при Міністерстві економічного розвитку і скорочення бідності, м. Ташкент, Узбекистан;
 • ГРИГОРОЙ Лілія – асоційований професор, канд. екон. наук, декан бухгалтерського факультету Академії економічних наук Молдови, м. Кишинів, Молдова;
 • ІЩЕНКО Наталія – доцент, канд. екон. наук, перший проректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
 • ЗАЇКА Світлана – доцент, канд. екон. наук, проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;
 • КУРБОНОВ Хайрілла – доцент, канд. екон. наук, завідувач кафедри фінансів Ташкентського державного економічного університету, м. Ташкент,Узбекистан;
 • МАЛІНОВСЬКА Ірена – канд. юрид. наук, доцент факультету права та внутрішньої безпеки Вищої школи економіки, права та медичних наук ім. проф. Є. Ліпінського, м. Кельце, Польща;
 • БАБІЙ Максим – директор Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України;
 • РАСУЛОВ Рас – фінансовий аналітик і спеціаліст по бізнес-операціях Університету Рузвельта, м. Чикаго, США;
 • ГМИРЯ Вікторія – доцент, канд. екон. наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Черкаського державного бізнес-коледжу;
 • ДЕРНОВА Ірина – канд. екон. наук, завідувач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Черкаського державного бізнес-коледжу;
Секретар оргкомітету БОРОВИК Тетяна
Адреса й контакти оргкомітету конференції: м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 243, Черкаський державний бізнес-коледж; електронна адреса: konfcsbc@ukr.net.