• (0472) 64-10-00
  • public@csbc.edu.ua

У 1962 році у м.Черкаси розпочалось будівництво заводу азотних добрив, який у подальшому отримав назву - Черкаський хімічний комбінат (Сьогодні - ПрАТ "Азот").

У відповідності з Постановою Ради Міністрів СРСР від 7 листопада 1963 року №1210 частина 1 виконавчий комітет Черкаської міської Ради виділяє земельну ділянку площею 2,04 га на якій у 1964 році розпочинається будівництво технічного училища, яке повинно було забезпечити робітничими кадрами майбутній промисловий гігант України.

Навчальний заклад було відкрито в 1966 році відповідно до наказу Державного комітету Ради Міністрів УРСР по професійно-технічній освіті №57 від 4 травня 1966 року на виробничій базі Черкаського хімічного комбінату. Перша назва – технічне училище № 2 м. Черкаси (Наказ Черкаського обласного управління професійно-технічної освіти від 10 травня 1966 року №47). В подальшому заклад реорганізовувався: у 1984 р. – у середнє професійно-технічне училище № 10 м. Черкаси (наказ Черкаськоого обласного управління професійно-технічної освіти від 10 серпня 1984р. №212), у 1991 р. – вище професійне училище № 10 м. Черкаси (наказ Міністерства народної освіти Української РСР від 04 квітня 1991р. №82).

У 1985 році добудовано навчальний корпус № 2, у 2021р. завершено реконструкцію навчального корпусу №1.

Першим директором училища був призначений Барабаш Всеволод Омельянович (1966 -1967 рр.), заступник начальника відділу обладнання Черкаського хімічного комбінату. Керівниками училища в наступні роки були: Єфремов Борис Андрійович (1967 -1969 рр.), Кучеренко Анатолій Олександрович (1969 -1985 рр.), Стороженко Володимир Наумович (1985 -1990 рр.).

У лютому 1990 року директором СПТУ №10 м.Черкаси було призначено Кукліна Олега Володимировича, який працював у навчальному закладі з 2 січня 1985 року на посадах майстра виробничого навчання, викладача, старшого майстра, заступника директора з навчально-виробничої роботи.

Перші 25 років своєї діяльності навчальний заклад займався підготовкою фахівців, в основному, для ПАТ «Азот». Найбільш відомими випускниками тих років були Корчака Микола Іванович (головний інженер ПАТ «Азот», випуск - 1969), Шепель Володимир Іванович (голова Ради Черкаської обласної профспілки працівників хімічної і нафтохімічної галузей промисловості, випуск - 1974), Шолудько Петро Іванович (начальник цеху контрольно-вимірювальних приладів і автоматики ПАТ «Азот», випуск - 1975), Шабанова Олександра Олександрівна (майстер виробничого навчання, соціальний педагог, м.Черкаси, випуск - 1970), Кривов'яз Іван Григорович (полковник міліції, член президії Черкаської обласної ради, випуск - 1974), Трофімова Лариса Віталіївна (директор юридичного депортаменту Державної податкової адміністрації України, к.ю.н., випуск - 1982).

Дев'яності роки минулого століття стали найважчими в історії навчального закладу. Змінювався підхід до підготовки кадрів, руйнувалися усталені економічні та соціальні зв'язки з базовим підприємством, яке було приватизовано.

У період, коли вся країна переживала кризу, училища в 1994 році перемогло у конкурсному відборі Міністерства освіти України для участі в міжнародному проекті.

ВПУ №10 м.Черкаси було включено до складу двох українських закладів освіти - учасників проєкту "Створення комерційних центрів в України" в рамках консультативної програми ТРАНСФОРМ під керівництвом Федерального Міністерства освіти, науки, технології і досліджень ФРН та Міністерства освіти України. У 1995 році в закладі був створений структурний підрозділ – Модельний навчальний центр з підготовки фахівців для сфери підприємницької діяльності (наказ Міністерства освіти України від 30 червня 1995 р. № 195). Виконавчим директором Центру була призначена Азьмук Надія Анатоліївна, яка працювала в контрольно-ревізійному управлінні у Черкаській області.

Започатковано, вперше в Україні, підготовку нового покоління фахівців із комерційної діяльності в умовах навчально - тренувальної фірми. Здійснюється перший набір, 72 студентів, за спеціальністю "Комерційна діяльність", перші п'ять викладачів проходять стажування у ФРН.

У зв\’язку з впровадженням інноваційних технологій професійно-практичного навчання та відповідно до подання Черкаської обласної державної адміністрації ВПУ № 10 м. Черкаси було реорганізовано у Черкаський модельний центр підготовки та перепідготовки фахівців (наказ Міністерства освіти України від 9 січня 1997 року № 5).

Необхідність забезпечення якісної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст» і «бакалавр» та реалізація в повній мірі системи ступеневої освіти спонукали реорганізувати Черкаський модельний центр підготовки та перепідготовки фахівців у Черкаський державний бізнес-коледж. Реорганізація відбулася 29 серпня 2000 року за погодженням Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України (наказ від 29 серпня 2000 року № 412 Міністерства освіти і науки України).

Черкаський державний бiзнес-коледж сьогодні – це три навчальнi корпуси, гуртожиток, корпус господарчо-допомiжних примiщень, загальна площа яких складає 8663,4 кв.м. Маємо стадiон та два спортивних мiстечка, територія налічує понад 2,04 га.

Наразі бізнес-коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-профісійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр”». («Молодший спеціаліст») та освітнім ступенем «Бакалавр» за 8 спеціальностями денної та заочної форми навчання на трьох кафедрах: «Економіки, підприємництва та маркетингу», «Обліку та фінансів», «Комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій», та трьох відділеннях: «Мультимедійного дизайну», «Інженерії програмного забезпечення», «Підприємництва та маркетингу». За час існування закладу підготовлено 23331 кваліфікованих фахівців для Черкаського регіону та України.

Випускники бакалавріату мають можливість продовжити навчання у Вищій школі менеджменту інформаційних систем (м. Рига, Латвія) за освітнім ступенем «Магістр».

Найкращий показник кадрового потенціалу серед коледжів України: 28% викладачів мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук; 31% - присвоєно педагогічне звання «викладач-методист».

28 викладачів пройшли навчання та стажування у ФРН, Канаді, США, Польщі, Ірландії, Латвії, Великій Британії, Чеській Республіці та отримали міжнародні сертифікати. Науково - педагогічними та педагогічними працівниками бізнес-коледжу підготовлено понад 220 авторських навчальних видань для студентів.

Викладачі бізнес-коледжу постійно працюють над удосконаленням авторських освiтнiх програм, якi забезпечили б високоякiсну професійно-практичну пiдготовку випускників, конкурентоспроможних на ринку працi, удосконаленням навчально-матерiальної бази з використанням сучасних інформаційних, телекомунікаційних технологiй, активізацією пізнавальної діяльності студентів в умовах інтегрованого освітнього простору, оптимальним поєднанням досвiду закордонних методик пiдготовки спецiалiстiв з вiтчизняними для досягнення найкращих результатiв у навчаннi студентiв.

У 1985 році навчальний заклад вперше атестовано для надання освітніх послуг за рівнем повної загальної середньої освіти.

У 1995 році розпочато проведення навчальних занять студентів економічних спеціальностей в умовах моделювання підприємницької діяльності

У 1996 році за успішне виконання завдань, визначенних міжнародною Програмою ТРАНСФОРМ, 15 викладачів навчального закладу нагороджено знаком "Відмінник освіти України" та Почесною грамотою Міністерства освіти України.

У 2001 році в коледжі запроваджено підготовку бакалаврів.

У 2003 році коледж нагороджено Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України за значний внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців комерційної діяльності та впровадження інноваційних технологій навчання. Коледж вперше пройшов державну акредитацію з напряму «Економіка і підприємництво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

У 2004 році коледж визнано Переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції в Черкаській області в номінації «Надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти». Кількість студентів, які навчаються на денній формі навчання, перевищила 1100 осіб.

У 2008 році коледж нагороджено Дипломом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу.

У 2009 році коледж нагороджено Грамотою Міністерства освіти і науки України з активну участь у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед студентів спеціальності «Комерційна діяльність».

У 2009 році коледж визнано Переможцем серед ВНЗ України І-ІІ рівнів акредитації в рамках національної програми «Діловий імідж України. Національні досягнення» та нагороджено срібною відзнакою «Визнання року-2009».

У 2010 році вперше працівника навчального закладу – Кукліна О.В. обрано депутатом Черкаської міської ради.

У 2011 році коледж нагороджено Грамотою Національної академії педагогічних наук України за значний вклад в організацію і проведення Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України».

У 2013 році вперше викладачу бізнес-коледжу, доктору економічних наук Кукліну О.В. присвоєно вчене звання професора.

У 2016 р. бізнес-коледж у конкурсі Черкаської торгово-промислової палати «Під знаком Меркурій» став Переможцем у номінації «Інновації в освіті 2016» та Лауреатом у номінації «Лідер освіти 2016»

У 2017 році спільно з ГС "Черкаси IT КЛАСТЕР" започатковано волонтерський освітній проект IT KIDS, у рамках якого студенти та викладачі коледжу навчають школярів основам технологічної грамотності та базовим навичкам програмування.

У 2017 році на базі коледжу відкрито центр вивчення іноземних мов Lingua Hub, який отримав акредитацію як освітньо-екзаменаційний центр підготовки до міжнародних мовних тестів TOEFL iBT test та TOEFL Listening and Reading test.

У 2017 - 2020 роках у рамках співпраці з освітнім фондом Brain Basket Foundation, Асоціацією «IT Ukraine», АТ«УКРСИББАНК», Київським національним університетом технології та дизайну, Посольством США в Україні, ГС «ЧЕРКАСИ ІТ КЛАСТЕР», компанією «eKreative» та іншими громадськими організаціями створено лабораторію онлайн-навчання та три лінгвістичні лабораторії, 16 навчальних кабінетів оснащені сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням.

У 2021 році, за фінансової підтримки Черкаської обласної ради та ГО "Рада батьків Черкащини" створено сучасну лабораторію програмної інженерії.

Бізнес-коледж є колективним членом Черкаського обласного союзу промисловців і підприємців (2001 р.), Черкаського обласного об’єднання організацій роботодавців (2004 р.), Черкаської торгово-промислової палати (2006 р.), Соціологічної асоціації України (2015 р).

Перший міжнародний договір про співпрацю з профтехучилищем Хімічного комбінату Біттерфельд Німецької Демократичної Республіки було укладено у 1973 році. З 1975 по 1989 рік відбувалися обміни студентів та педагогічних працівників з німецькими партнерами з м. Біттерфельд, з 1993 по 1999 рік – з партнерами з м. Ганновер, ФРН. Заклад першим в Україні у 1995 році започаткував співпрацю із навчальними закладами ФРН з асоціації «EUROPEN International». За підтримки уряду ФРН та Міністерства освіти України у рамках програми ТРАНСФОРМ у 1995 – 1999 роках було отримано технічну та фінансову допомогу, що дало можливість кардинально змінити матеріально-технічну базу, залучити нових викладачів, провести їх стажування у ФРН, повністю припинити підготовку за робітничими спеціальностями та відкрити сучасні спеціальності, яких потребував ринок праці у Черкаський області.

З 2002 року заклад бере участь у проекті Уряду США «Молодіжний розвиток», у рамках якого у бізнес-коледжі постійно працювали волонтери Корпусу Миру США.

У 2008 року бізнес-коледж брав участь у роботі регіонального Інституту підприємництва CISCO за підтримки Стенфордського та Корнельського університетів, США.

У 2015, 2016 та 2019 роках троє викладачів брали участь у Програмах Американських Рад з міжнародної освіти «Відкритий світ», один - Державного департаменту США «Програма міжнародних візитерів - лідерів», та «Сімпозіум випускників у Вашингтоні» у США.

Підписано Угоду про наміри з Broward College (Florida, USA) про відкриття American College in Ukraine. Розроблено англомовну програму «Бізнес-адміністрування», за системою 2+2, яка передбачає два роки навчання в Україні і два роки у США, та отримання американського диплома освітнього рівня «Бакалавр».

Бізнес-коледж брав активну участь у Програмі академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi. Помічник віце-президента з економічного розвитку коледжу Санта Фе (Флорида, США) Даг Джонс, працював у навчальному закладі у 2017 році.

У 2015 році на базі бізнес-коледжу відкрито Черкаський навчально-консультаційний центр Київського національного університету технологій та дизайну та розпочато підготовку за двома спеціальностями освітнього ступеня «Бакалавр»: «Комп’ютерні науки» та «Дизайн» і за чотирма спеціальностями освітнього ступеня «Магістр»: «Економіка», «Маркетинг», «Облік і оподаткування», «Комп’ютерні науки».

З 2016 року бізнес-коледж є учасником програми Європейского Союзу "Еразмус+" за напрямом "КА 1: академічна мобільність", у рамках якої студенти та викладачі щосеместрово отримують гранти на навчання та викладання і стажування у Вищій школі менеджменту інформаційних систем, м. Рига, Латвія. Вже залучено чотирнадцять семестрових грантів для студентів та вісім для викладачів. Програма продовжена до 31 липня 2025 року.

У 2017 відповідно до Указу Президента України №458/2017 від 29 грудня викладачу, докторові політичних наук Васильчуку Євгену Олеговичу присуджено премію Президента України для молодих вчених 2017 року.

У 2018 році створено дві кафедри: «Обліку та фінансів» та «Економіки підприємництва та маркетингу». Перші 10 викладачів обрано на посади професорів та доцентів, завідуючими кафедр призначено Кузнецову Наталію Богданівну, к.е.н. та Здіра Віктора Анатолійовича, к.е.н.

У 2018 році 23 студенти відділення «Інформаційних технологій», які успішно пройшли курс CS50 «Introduction to Computer Science» та захистили фінальний проект, першими в Україні отримали оригінальні сертифікати Гарвардського університету.

У 2019 році відповідно до Постанови Верховної Ради України № 2670-VIII від 15 січня викладач доктор політичних наук Васильчук Є. О. став лауреатом Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік.

У 2019 році відповідно до Указу Президента України №188/2019 від 4 травня викладачу відділення дизайну Гладьку Максиму Володимировичу присвоєно почесне звання «Заслужений художник України».

У 2020 році відповідно до Указу Президента України №579/2020 від 18 грудня викладачу української мови та літератури Красюк Валентині Леонтівні призначено строком на два роки державну стипендію видатним діячам освіти

У 2020 році черкащани обрали депутатами Черкаської обласної ради – Кукліна Олега Володимировича, директора та Черкаської міської ради – Холупняк Катерину Олександрівну, викладача циклової комісії комп’ютерної інженерії, випускницю Черкаського державного бізнес-коледжу.

У 2021 році розпочато підготовку бакалаврів за спеціальністю "Комп'ютерна інженерія".

У 2021 році студентка Вероніка Фалілєева отримала грант Державного департаменту США для річного навчання у коледжі College of DuPage, State Illinois, а студенти Дарія Дрозд, Микита Азьмук, Едуард Задорожній – гранти програми «Еразмус+» для семестрого навчання у Вищій школі менеджменту інформаційних систем, Рига.

Станом на 1 жовтня 2022 року до занять приступили 1117 студентів.

У 2022 році студент першого курсу Денис Кладко виборов грант програми "Коледжі об'єдначого світу" на навчання протягом двох років у коледжі United World College Maustricht, Нідерланди, а студенти третього курсу Пшегорський Станіслав та Іван Масол - гранти на річне навчання в Vancover Institute of Media Arts, Канада .

У 2022 році відповідно до Указу Президента України №676/2022 від 30 вересня директору Черкаського державного бізнес-коледжу Кукліну Олегу Володимировичу присвоєно почесне звання "Заслужений працівник освіти України".