• (0472) 64-10-00
  • public@csbc.edu.ua

Вебометричний рейтинг університетів світу «Webometrics Ranking of World’s Universities» – один з найбільш авторитетних рейтингів у міжнародному освітньому середовищі.

Рейтинг складається компанією Cybermetrics Lab (Іспанія) з 2004 року і публікується двічі на рік (у червні-липні та січні).

Мета рейтингу Webometrics - заохочувати академічну присутність в мережі Інтернет, сприяти передачі наукових і культурних надбань закладів освіти спільноті.

Предметом аналізу є домен закладу освіти, тому сайти підрозділів за межами домену не розглядаються.

Рейтинг Webometrics тісно пов’язаний з обсягом і якістю вмісту, який заклад освіти публікує в Інтернеті та орієнтований на оцінку присутності навчального закладу в Інтернеті, рівень впливу публікацій закладу освіти на світовий науковий прогрес, «популярність» веб-ресурсів навчального закладу, довіру Інтернет-користувачів до них.

Рейтинг аналізує не освітню діяльність закладу освіти в цілому, а саме його представлення в глобальній мережі Інтернет, яка визначається за спеціальною методикою, розробленою у відповідності до Берлінських принципів рейтингування закладів освіти (Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions), визначених ЮНЕСКО.

Відповідно до методології визначення рейтингу, оцінювання відбувається за трьома показниками:
- VISIBILITY (видимість) – кількість зовнішніх джерел, які містять зворотні посилання на веб-сторінки установи – розраховується за показниками інструментів Ahrefs та Majestic і має вагу 50%;
- TRANSPARENCY (прозорість) – кількість цитат топ-авторів установи з загальнодоступних інституційних профілів Google Scholar Citations, вага - 10%;
- EXCELLENCE (якість) – кількість статей дослідників установи, які входять до 10% найбільш цитованих наукових робіт у відповідних галузях науки, які опубліковані у впливових міжнародних журналах за останні 5 років. Цей показник в загальному рейтингу має вагу 40%.

Зрештою, високі позиції в рейтингу можливі лише якщо веб-присутність є надійним дзеркалом закладу освіти. У другому десятилітті 21-го століття Інтернет є ключовим для майбутнього всіх освітніх місій, оскільки він уже став найважливішим інструментом наукової комунікації, каналом дистанційного навчання, відкритим форумом для спільноти та універсальною вітриною для залучення талантів, фінансування та ресурсів.

Аналіз позицій ЧДБК в рейтингу Webometrics – січень 2023

Національна дослідницька рада Іспанії у січні 2023 року опублікувала чергову редакцію міжнародного рейтингу університетів світу Webometrics Ranking of World's Universities за результатами другого півріччя 2022 року. Цього разу представленість у веб-просторі було оцінено для більш ніж 31 тисячі освітніх установ світу. Від України в рейтингуванні взяли участь 306 навчальних закладів.

Світовий рейтинг традиційно очолюють три провідні університети США: Harvard University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology. Серед університетів України лідерами є: Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут (1/1246), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2/1314), Сумський державний університет (3/1326).

Черкаський державний бізнес-коледж знаходиться на 261 місці серед закладів освіти України та на 3 місці серед коледжів країни.

До вебометричного рейтингу потрапили лише шість закладів вищої освіти Черкащини.

Черкаський державний бізнес-коледж офіційно визнано кращим за показниками EXCELLENCE (Висока якість) та OPENNES (Відкритість) серед ЗВО Черкаської області. Коледж включено у ТОП-100 кращих закладів вищої освіти України за показником «Висока якість», за показником «Відкритість» ЧДБК увійшов у ТОП-115 цього рейтингу.

За представленими вище обома показниками Черкаський державний бізнес-коледж залишається лідером серед закладів вищої освіти Черкаського регіону, що увійшли до «The Webometrics Ranking of World Universities».

З метою покращення позицій Бізнес-коледжу в рейтингу Webometrics необхідно:
- зосередити увагу на збільшенні обсягів Інтернет-контенту, в тому числі зовнішніх мереж, пов’язаних з Web-сторінками Бізнес-коледжу;
- активізувати заходів, що стимулюватимуть публікаційну активність науково-педагогічних працівників;
- зосередити зусилля науково-педагогічних працівників на покращенні якості своєї дослідницької роботи, що, в свою чергу, підвищить конкурентоспроможність наукових публікацій
- включати посилання на сайт Бізнес-коледжу при написанні наукових публікацій

Аналіз позицій ЧДБК в рейтингу Webometrics-2022

Бізнес-коледж у січні 2022 року вперше увійшов до вебометричного рейтингу університетів світу «Webometrics Ranking of World Universities» та посів 249 місце серед українських закладів вищої освіти, а за одним із показників рейтингу «відкритості/прозорості» (Excellence Rank) – 117 місце. За вищезгаданим показником Бізнес-коледж посів перше місце серед університетів Черкащини.