Люди перестають мислити, коли перестають читати
Д.Дідро

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Одним з основних завдань навчально-методичної діяльності ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО БІЗНЕС-КОЛЕДЖУ є забезпечення освітнього процесу навчальною і науковою літературою, методологічними, дидактичними і методичними розробками, електронними засобами навчального призначення відповідно до стандартів вищої освіти.


Автор Назва статті Перегляд
1 Азьмук Н.А. Новікова О., Азьмук, Н. Цифровізація – чинник посилення резільєнтності соціально-трудової сфери та відновлення України. Економіка та суспільство. 2023. № 53. DOI: 10.32782/2524-0072/2023-53-27. Перейти
2 Азьмук Н.А. Куклін О.В., Азьмук Н.А., Дернова І.А. Резільєнтність національної системи вищої освіти: оцінка, напрямки посилення. Проблеми економіки. 2023. № 2, С .63-73 DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-2-63-73 Перейти
3 Азьмук Н.А. Novikova O., Zaloznova Y., Azmuk, N. Human capital recovery in Ukraine in the post-war period using the advantages of digitalization. Journal of European Economy. 2022. № 4. р. 399-419. Перейти
4 Азьмук Н.А. Азьмук Н.А. Трансформація ринку праці в умовах війни: виклики та стратегії відтворення робочої сили Вісник економічної науки України. 1 (42), С. 171-179. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2022.1(42).171-179 Перейти
5 Азьмук Н.А. Куклін О.В., Азьмук Н.А., Дернова І.А. Концептуальні засади розвитку регіональних закладів освіти як стратегічний напрям повоєнного відновлення. Економіка та суспільство. 2022. № 43. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-43-32 Перейти
6 Азьмук Н.А. Азьмук Н.А. Трансформация занятости в странах с развитой информационной экономикой. Проблемы экономики. 2014. № 3. С. 7-12. Перейти
7 Азьмук Н.А. Гришнова Е. А., Азьмук Н. А. Развитие человеческого капитала и трансформация форм занятости: взаимовлияние и взаимообусловленность. Демографія та соціальна економіка. 2014. №1. С. 85-96. Перейти
8 Азьмук Н.А. Азьмук Н.А. Нестандартная занятость как способ выживания населения в слаборазвитых странах. Проблемы экономики. 2015. № 2. С. 6-10. Перейти
9 Азьмук Н.А. Азьмук Н.А. Сутність, особливості і функції цифрового ринку праці. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. № 5 (170). С. 38-43. Перейти
10 Азьмук Н.А. Азьмук Н.А. Безробіття і можливості цифрової зайнятості для його зниження. Економіка розвитку. 2016. № 3 (79). С. 12-19. Відкрити
11 Азьмук Н.А. Азьмук Н.А. Зайнятість і мотивація праці в інформаційній економіці: трансформація і взаємозв’язок. Проблеми економіки. 2017. № 4. С. 376-383. Перейти
12 Азьмук Н.А. Азьмук Н.А. Екосистема ринку праці. Ринок праці і зайнятість населення. 2018. № 3. С. 33-41. Відкрити
13 Азьмук Н.А. Азьмук Н.А. Флексік’юріті: виклики для ринку праці України. Modern Economics. [Електронне видання]. 2019. № 15. С. 6-12. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-01 Перейти
14 Азьмук Н.А. Азьмук Н.А. Креативна зайнятість: сутність, значення, напрями формування в Україні. Ринок праці та зайнятість населення. 2019. № 2. С. 30-38. Відкрити
15 Азьмук Н.А. Азьмук Н.А. Штучний інтелект в процесі праці у цифровій економіці: нові виклики та можливості. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3 (45). С. 137-145. DOI: 10.12958/1817-3772-2019-3(57)-137-145 Перейти
16 Азьмук Н.А. Азьмук Н.А. Волонтерська діяльність як траєкторія реалізації трудового потенціалу в Україні. Ефективна економіка. [Електронне видання]. 2019. № 8. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.31 Перейти
17 Азьмук Н.А. Азьмук Н.А. Зайнятість через цифрові платформи – нова реальність сучасної економіки: виклики та стратегії адаптації. Економічний простір. 2019. № 152. С. 66-80. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-6 Перейти
18 Азьмук Н.А. Grishnova O.A., Azmuk N.A., Kuklin O.V. Flexible technologies of university management as a tool to increase their competitiveness. Bulletin of the National Academy of Science of the Republic of Kazakhstan. Almaty. 2019. № 6. р. 169-177. DOI: https://doi.org/10.32014/2019.2518-1467.159 [Web of Science] Перейти
19 Азьмук Н.А. Азьмук Н.А. Цифрова зайнятість в системі регулювання національної економіки. Проблеми економіки. 2020. № 1. С. 52-58. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-1-52-58 Перейти
20 Азьмук Н.А. Азьмук Н.А. Сучасні виклики ринку праці при переході до цифрової економіки. Modern Economics. [Електронне видання]. 2020. № 19. С. 6-13. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-01 Перейти
21 Азьмук Н.А. Azmuk N. А. Determination of the country’s place for the development of creative human capital in the global dimension. Technology Audit and Production Reserves. 2021. № 4 (58). р. 24-27. DOI: https://doi.org/10.15587/2706-5448.2021.230083 Перейти
22 Азьмук Н.А. Kuklin O.V., Pustoviit R.F., Azmuk N.A., Gu?ko V.I., Moisieieva N.I. Institutional and Socio-Economic Factors of the Educational Trend in Ukraine in the Context of European Integration. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021. № 1. р. 165-170. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-1/165 [Scopus, квартиль Q2] Перейти
23 Азьмук Н.А. Pustoviit, R.F., Kuklin, O.V., Azmuk, N.A., Yakushyk, I.D., Gunko, V.I. Institutional genesis of kleptocratic economy and its formation in Ukraine. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021. № 5. р. 180-187. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-5/180 [Scopus, квартиль Q2] Перейти
24 Азьмук Н.А. Новікова О.Ф., Антонюк В.П., Ляшенко В.І., Азьмук Н.А., Остафійчук Я.В., Панькова О.В., Новак І.М., Шастун А.Д., Касперович О.Ю. Формування концептуальних засад цифрової трансформації освіти та науки. Вісник економічної науки України. 2021. № 1 (40). С. 190-198. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.1(40).190-198 Перейти
25 Азьмук Н.А. Новікова О.Ф., Остафійчук Я.В., Азьмук Н.А., Хандій О.О., Панькова О.В. Стратегічні напрями безпеки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні в умовах обмежених можливостей. Вісник економічної науки. 2021. № 1. С. 80-86. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.1(40).80-86 Перейти
26 Азьмук Н.А. Novikova O.F., Azmuk N.A., Pankova O.V. Threats of labour potential loss in Ukraine in the context of economy digitalization. Bulletin of the National Academy of science of the Republic of Kazakhstan. Almaty. 2021. № 5. p. 73-81. DOI: https://doi.org/10.32014/2021.2518-1467.169 Перейти
27 Азьмук Н.А. Новікова О.Ф., Азьмук Н.А. Інформаційна безпека в соціально-трудовій сфері: виклики цифровізації економіки. Економіка та суспільство. [Електронне видання]. 2021. № 30. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-30 Перейти
28 Азьмук Н.А. Азьмук Н.А. Взаимодействие рынков труда и высшего образования в контексте развития цифровых технологий. Економічний часопис–ХХІ. 2015. № 7-8 (1). С. 98-101. [Scopus, квартиль Q2] Відкрити
29 Азьмук Н.А. Новікова, О. Ф., Панькова, О. В., Азьмук, Н. А., Касперович, О. Ю. Становлення нової якості трудового життя в Україні в умовах цифровізації економіки: концептуалізація дослідження. Вісник економічної науки України. 2021. № 2 (41), С. 204-212. Перейти
30 Азьмук Н.А. Novikova, O.F., Azmuk, N.A., Pankova, O.V. Assessing Imbalance between Labor Quality and Needs of the Labor Market of Ukraine: Educational Challenges. European Journal of Sustainable Development. 2022. № 11 (1). р. 77-86. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2022.v11n1p77 [ Web of Science] Перейти
31 Азьмук Н.А. Azmuk, N., Grishnova, O., Kuklin, O. Digital employment: Ukraine`s ranking in the global division of digital labour. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2022. № 2 (43), р. 380-391. https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.43.2022.3578 Перейти
32 Азьмук Н.А. Залознова, Ю., Азьмук, Н. Людський капітал України в умовах війни: втрати та здобутки. Економіка та суспільство. [Електронне видання]. 2022. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-59 Перейти