Люди перестають мислити, коли перестають читати
Д.Дідро

Вступне слово

Бібліотека Черкаського державного бізнес-коледжу у своїй роботі керується законодавством України про освіту, законом «Про бібліотеки і бібліотечну справу», постановами Кабінету Міністрів України та іншими регламентуючими документами. У «Положенні про бібліотеку» зазначено , що свою діяльність бібліотека коледжу організовує спільно з науково-педагогічним колективом відповідно до планів роботи і документації , що затверджується директором закладу. Головне завдання бібліотеки Черкаського державного бізнес-коледжу полягає в забезпеченні якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів, сприянні формуванню їх світогляду, духовного розвитку шляхом популяризації кращих зразків літератури та мистецтва. Пріоритетними напрямками роботи бібліотеки є:

  • Формування книжкового фонду відповідно до профілю коледжу та потреб користувачів
  • Вивчення читацьких інтересів викладачів і студентів
  • Забезпечення якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного обслуговування із застосуванням як традиційних, так і інноваційних форм роботи
  • Впровадження в роботу книгозбірні передових форм бібліотечної діяльності
  • Виховання гармонійної, відкритої до інтелектуального, духовного й творчого розвитку особистості
  • Тісна співпраця з бібліотеками міста

У бібліотеці сформовано універсальний книжковий фонд, який відповідає освітнім програмам і складається з творів світової класики й сучасної художньої літератури, наукових видань, навчально-методичної й педагогічної літератури, довідково-енциклопедичних видань та книг з інших галузей знань. Забезпечена бібліотека підручниками.
Загальний фонд бібліотеки - 46 357 екз.
Навчальна література – 26 625 екз.
Художня література - 19 732 екз

Фонд бібліотеки постійно поповнюється новими підручниками, навчальними посібниками, художніми виданнями. Бібліотека оперативно виконує опрацювання документів, що надійшли, веде облік бібліотечного фонду.