Люди перестають мислити, коли перестають читати
Д.Дідро

Правила користування бібліотекою коледжу

Правила користування бібліотекою вищого закладу освіти розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1997 року.
Бібліотека ЧДБК є навчальним, інформаційним та культурно- просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процес коледжу. Фонди бібліотеки коледжу є безкоштовні.

Порядок користування бібліотечним фондом

 • Право користування бібліотекою мають студенти, викладачі та всі працівники коледжу
 • Навчальна література видається студентам і викладачам на семестр.
 • Художня література у кількості не більше 3-х примірників видається строком на 15 днів
 • Рідкісні та довідково-енциклопедичні видання , також поодинокі примірники видаються лише в читальній залі
 • Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї немає попиту з боку інших читачів
 • Читачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та творів друку, повертати їх у встановлені терміни
 • Відповідальність за літературу несе читач, який користувався нею останнім
 • Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними
 • На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали
 • Читачі, що закінчили коледж, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист

Зобов’язання бібліотеки з обслуговування читачів

 • Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи ЧДБК
 • Здійснює обмін, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання всіх фондів
 • Виконує бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує літературою з профілю комплектування бібліотеки
 • Організовує книжкові виставки, читацькі конференції, дні інформації, літературно-музичні вечори, та інші бібліотечні заходи
 • Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з джерелами інформації
 • Надає читачам широку інформацію про власні інформаційні ресурси
 • Проводить серед читачів роботу з поширення знань з основ бібліотекознавства, по прищепленню їм навичок роботи з книжкою, культури читання тощо
 • Забезпечує високий рівень обслуговування читачів на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників

Фонд бібліотеки постійно поповнюється новими підручниками, навчальними посібниками, художніми виданнями. Бібліотека оперативно виконує опрацювання документів, що надійшли, веде облік бібліотечного фонду.