Люди перестають мислити, коли перестають читати
Д.Дідро

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО БІЗНЕС-КОЛЕДЖУ

Одним з основних завдань навчально-методичної діяльності ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО БІЗНЕС-КОЛЕДЖУ є забезпечення освітнього процесу навчальною і науковою літературою, методологічними, дидактичними і методичними розробками, електронними засобами навчального призначення відповідно до стандартів вищої освіти.

Автор Назва видання
1 Боровик Т.М. Бренд-менеджмент. Практикум
2 Бурмістров С.В., Хотунов В.І. Системи числення в комп’ютерній логіці (збірник задач)
3 Бурмістров С.В., Хотунов В.І. Синтез комбінаційних схем на основі мінімізації булевих функцій в комп’ютерній логіці (збірник задач)
4 Волощенко О.В., Залозна Т.Г., Руденко А.Ю. Маркетинг. Частина І. Товарна політика. Збірник задач та ситуаційних завдань
5 Гмиря В.П. Фінансовий аналіз. Робочий зошит
6 Григораш О.А., Устиченко С.В. Introduction to Practical English. Ввідно-корективний курс. Видання 2-ге, доп
7 Дернова І.А. Теорія ймовірності та математична статистика. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи
8 Жуган Н.А. Українська мова. Збірник тестових завдань. Частина ІІ
9 Здір В.А. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчально-тематичні кросворди
10 Кузнецова Н.Б. Проектний аналіз Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (заочна форма навчання)
11 Кулик Ю.М., Глигало Н.А. Бухгалтерський облік. Тестові завдання
12 Куцевський С.М. , Хотунов В.І. JAVASCRIPT КРОК ЗА КРОКОМ. Навчально–методичні рекомендації для самостійної роботи студентів
13 Куцевський С.М., Хотунов В.І. JAVASCRIPT HTML5 CANVAS. КРОК ЗА КРОКОМ. Навчально—методичні рекомендації для самостійної роботи студентів
14 Музиченко В.М. Основи перспективи. Методичні рекомендації. Частина І
15 Піскова С.П. Навчальна практика. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт
16 Полях С.С. Поведінка споживача. Збірник тестових завдань
17 Полях С.С. Інноваційний менеджмент. Практикум
18 Рубан Г.Я. Теорія електричних та магнітних кіл: тестові завдання для самоперевірки
19 Фай В.С., Кацімон О.В., Ходаковська О.О. Многогранники. Збірник тестових завдань
20 Цибань А.О. Економіка торгівлі. Збірник тестових завдань для самоконтролю
21 Черниш С.В. Бази даних. Методичні рекомендації по виконанню лабораторних робіт