Люди перестають мислити, коли перестають читати
Д.Дідро

№ п/п Назва бази Режим доступу
1 Web of Sciences www.webofscience.com
2 Science Direct www.sciencedirect.com
3 Hinari (дослідження в галузі біології та медицини) www.research4life.org
4 AGORA (дослідження в галузі сільського господарства) www.research4life.org
5 OARE (дослідження навколишнього середовища) www.research4life.org
6 ARDI (доступ до науковотехнічної інформації) www.research4life.org
7 GOALI (дослідження в галузі права та соціальних наук) www.research4life.org
8 Bentham Science www.benthamscience.com