Загальні відомості

  • - теперішній час
    (00 р. 0 міс.)

ДЕРНОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
Заступник директора Черкаського державного бізнес-коледжу
Черкаського державного бізнес-коледжу
Міністерства освіти і науки України

РОБОЧА АДРЕСА
243, вул. В’ячеслава Чорновола
м. Черкаси, 18028
(472) 64-10-00
dernova.iryna@csbc.edu.ua

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ
Березень 2012 – кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.10 «Статистика», Державний вищий навчальний Заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОСВІТА
Червень 2002 р. – статистик, викладач економіко-математичних дисциплін, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ П’ЯТЬ РОКІВ
Лютий 2020 Курси «Педагогічний менеджмент», «Методика викладання», Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України
Жовтень 2019 Курс «METHODS OF MODERN TEACHING. TRAIN THE TRAINER/ PEDAGOGICAL SKILLS DEVELOPMENT», Експерт Фонду німецької економіки та міжнародного співробітництва SES Вольфганг Бернекер
Грудень 2016 Стажування на кафедрі економіки та управління, напрям «Економіка», Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Листопад 2015 Учасник Програми «Відкритий світ» (фінансується Конгресом США), м. Вашингтон, м. Мілуокі, США
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
08/2022 – теперішній час заступник директора з навчальної роботи та перспективного розвитку
08/2020 - 08/2022 Завідувач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Черкаський державний бізнес-коледж
08/2003 - 08/2020 Викладач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Черкаський державний бізнес-коледж

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ
2021 р. – член організаційного комітету XІIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки України: погляд молоді», Черкаський державний бізнес-коледж, м. Черкаси.
2021 р. – член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, освіта, технології в контексті глобальних викликів», Черкаський державний бізнес-коледж, м. Черкаси.
2022 р. – член організаційного комітету XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки України: погляд молоді», Черкаський державний бізнес-коледж, м. Черкаси.

ВІДЗНАКИ
Подяка Черкаського державного бізнес-коледжу, наказ №158 від 23.06.2014 р
Відзнака "Почесний працівник ЧДБК", наказ №258 від 26.09.2016 р
Почесна Грамота Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, наказ №226 від 03.10.2019 р.

НАУКОВІ ПРОФІЛІ
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7317-9633
Researcher ID: https://publons.com/researcher/3994811/iryna-dernova/
Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8W62y3UAAAAJ&hl=uk

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:
статистичний аналіз соціально-економічних процесів.

Наукова активність

Дернова І.А., Боровик Т.М. Проблеми малого та середнього бізнесу в умовах пандемії covid-19: європейський вимір. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2022 № 1 . С. 57-70
Dernova I.A., Ivanova I.V., Borovyk T.M., Rudenko A.Y. FOREIGN ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF NATIONAL ECONOMY OPENNESS. Bulletin оf National Academy оf Sciences оf The Republic оf Kazakhstan. Алмати. 2021 Number 2 (2021), 37-43
Куклін О.В., Пустовійт Р.Ф., Дернова І.А. Інституціональні особливості модернізації вищої освіти в Україні. Вісник економічної науки України. 2021 № 1 . С. 106-112
Дернова І.А. Цифрова трансформація: зарубіжний досвід // Цифрова економіка як фактор економічного зростання держави: колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Розд. 2, С. 131-154.
Дернова І.А., Боровик Т.М., Кравченко Л.В. ВВП як індикатор рейтингової оцінки національної економіки. Держава та регіони: економіка та підприємництво. 2020 №4 – С.20-24.
Dernova I.A., Zdir V.A., Piskova S.P. TRENDS FOR UKRAINE’S CURRENCY MARKET DEVELOPMENT // Bulletin оf National Academy оf Sciences оf The Republic оf Kazakhstan. Алмати. 2020 Number 386 (2020), 149 – 156
Дернова І.А., Боровик Т.М., Кравченко Л.В. Глобальний вимір конкурентоспроможності України / І.А. Дернова, Т.М. Боровик, Л.В, Кравченко // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. - Випуск 42. Одеса. 2020. – С.29-34.
Дернова І.А. Формування конкурентної політики України в умовах глобалізації/ І.А. Дернова, Т.М. Боровик, А.Ю. Руденко // Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації: колективна монографія / За заг. ред. О.Л. Гальцової. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2020.– С. 50-71.
Дернова І.А. Зовнішньоторговельна відкритість національної економки: статистична оцінка / І.А. Дернова// Електронне наукове фахове видання "Східна Європа: економіка, бізнес та управління". - Випуск 2 (19). Дніпро. 2019 р. - С. 410-414.
Дернова І.А., Здір В.А. Реальний ефективний обмінний курс гривні як чинник конкурентоспроможності/ І.А. Дернова, В.А. Здір // Електронне фахове видання «Економіка та суспільство» - №18.- 2018 р. - С. 727-732.
Дернова І.А. Здір В. А. Вплив зовнішнього державного боргу на динаміку курсу національної валюти / І.А. Дернова, В.А. Здір // Молодий вчений. № 1 (53) січень, 2018 р. С. 874–877.
Здір В. А. Дернова І.А. Сутність еквайрингу, його види та переваги / В. А. Здір, І.А.Дернова // Електронне фахове видання «Економіка та суспільство», №13/2017 С.1100-1104.
Здір В. А. Дернова І.А. Взаємодія науки, підприємництва та держави як основа розвитку інноваційної складової національної економіки / В. А. Здір, І.А.Дернова // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. - Випуск 13. Одесса. 2017. – С.3-8.
Дернова І.А. Монетарні курсоутворюючі фактори: статистичний аспект / І.А. Дернова // Молодий вчений - № 4 (44), частина 4 - 2017 р. – С. 653-658
Дернова І.А. Обмінний курс гривні в системі макроекономічних показників / І.А. Дернова // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" – 2016. – №4. – Режим доступу до журналу: http :// www.economy.nayka.com.ua
Дернова І.А. Статистичне оцінювання рівня боргового навантаження національної економіки / І.А. Дернова // Молодий вчений - № 2 (29) - 2016 р. – С. 37-41.
Дернова І.А. Статистичний аналіз динаміки рівня доларизації економіки України / І.А. Дернова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія економічні науки - № 1 (57) - 2015 р. – С. 121-128.
Дернова І.А. Фінансова безпека як складова економічної безпеки країни / І.А. Дернова, А.В. Литвиненко // Електронний науковий журнал "Аспект" – 2013. – №11. – Режим доступу до журналу: http :// www.asconf.com

Форма зворотньго зв'язку